Cestná kontrola vozidiel GPS

BTW Transport

CESTNÁ KONTROLA VOZIDIEL GPS

Online kontakt na základe GPS

Identifikácia vodiča pomocou karty vodiča z tachografu.

Každý ťahač disponuje samostatnou telemetriou na základe GPS, pomocou ktorej sa uskutočňuje aj príjem mýta (HUGO) a diaľkové sťahovanie dát tachografu / karty vodiča.

Výhodou systému GPS je nepretržité poskytovanie informácií o polohe, situácii a stave vozidla a nákladu

Aplikácia BFM

Je to vlastná vývojová aplikácia firmy, ktorá znamená revolučné zlepšenie v komunikácii s vodičmi. Nielenže umožňuje vodičom ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu, ale poskytuje im možnosť aj na vykonanie zúčtovania s pohonnými hmotami. Aplikácia vodičom ďalej umožňuje aj prístup k rôznym firemným dokumentom a školiacim podkladom.