O nás

BTW Transport

HISTÓRIA FIRMY

Spoločnosť BTW Transport založil v roku 2011 Wolfgang Böhm. Na Slovensku sa naše sídlo nachádza vo Veľkej Pake. Spoločnosť BTW Transport v priebehu svojho pôsobenia v oblasti prepravy a špedície získala značný podiel na medzinárodnom trhu. .

Naše prepravy vykonávame podľa predpisu CMR za podmienky záruky TC32.

Spoločnosť BTW Transport je z hľadiska oblasti svojej hlavnej pôsobnosti firma, zaoberajúca sa nákladnou prepravou (špedíciou). Od nášho založenia sa nepretržite zúčastňujeme domácej a zahraničnej prepravy. BTW Transport od svojho založenia sústreďovala svoje zdroje na rozvoj činnosti v medzinárodnej nákladnej doprave.

Spoločnosť sa od svojho založenia dynamicky rozpína, svoje služby poskytuje čoraz viac objednávateľom.  Pri poskytovaní našich služieb sa sústreďujeme na vynikajúcu kvalitu a maximálne uspokojovanie nárokov našich objednávateľov.  Kapacity, ktorými disponujeme zaručujú úroveň, kvalitu a spoľahlivosť našich služieb.

Našim hlavným cieľom je zvyšovanie sústredenia sa na zákazníkov, čo zároveň prispieva k zvyšovaniu ich spokojnosti. Ďalej sú pre nás dôležité požiadavky rýchleho technického rozvoja, ako aj udržania a zdokonaľovania úrovne všetkých poskytovaných služieb. V záujme naplnenia týchto požiadaviek sa naši kolegovia zúčastňujú pravidelných školení tak doma, ako aj v zahraničí.

Spoločnosť zamestnáva takmer 50 spolupracovníkov. Vodičov, údržbárov, administrátorov, i organizátorov dopravy.

V záujme toho aby si naša spoločnosť zachovala svoje miesto v súťaži prepravných a špeditérskych spoločností, poskytujeme komplexné služby na vysokej úrovni, zodpovedajúce nárokom našich objednávateľov.

Komplexne hodnotiac rozvoj spoločnosti možno konštatovať, že z roka na rok rastie úspešnosť, spoľahlivosť a úroveň našej činnosti. Dôkazom úspešného hospodárenia je dynamický rozvoj spoločnosti za posledných 5 rokov, čo sa nám podarilo dosiahnuť neustálym zlepšovaním našich postupov činnosti.

air-feight-737x472