O nás

BTW Transport

HISTÓRIA FIRMY

Firma BTW Transport s.r.o. bola založená pánom Wolfgangom Böhmom.
Pán Böhm je aj majiteľom firma Böhm Transport Wien, ktorá bola založená v roku 1972. Hlavné sídlo firmy je vo Veľkej Pake. Naša spoločnosť zamestnávajúca 50 ľudí má samozrejme aj CMR poistenie vo výške až do 1,5 milióna €.

Hlavným zameraním BTW Transport sú prepravy z/do Slovenskej republiky – Českej republiky – Chorvátska – Rumunska – Serbie – Poľska – Nemecka – Rakúska – Španielska – Portugalska – krajín Beneluxu – Bulharska – Slovinska.

Základnou úlohou našej špedície sú parciálne a celovozové prepravy z/do SK, HU, RO, CZ, PL, PT, ES, DE, AT, HR, SI, RS, Benelux a BG.

15 našich kamiónov je k dispozícii na letecké prepravy.

Spoločnosť zamestnáva takmer 50 spolupracovníkov. Vodičov, údržbárov, administrátorov, i organizátorov dopravy.

V záujme toho aby si naša spoločnosť zachovala svoje miesto v súťaži prepravných a špeditérskych spoločností, poskytujeme komplexné služby na vysokej úrovni, zodpovedajúce nárokom našich objednávateľov.

Komplexne hodnotiac rozvoj spoločnosti možno konštatovať, že z roka na rok rastie úspešnosť, spoľahlivosť a úroveň našej činnosti. Dôkazom úspešného hospodárenia je dynamický rozvoj spoločnosti za posledných 5 rokov, čo sa nám podarilo dosiahnuť neustálym zlepšovaním našich postupov činnosti.

air-feight-737x472