LKW

BTW Transport

Galéria

Firma BTW sústreďuje svoje zdroje na rozvoj činnosti v medzinárodnej nákladnej doprave.

• 25 ťahačov značky Volvo
• 100% norma EURO 6
• 15% štandardných návesov

• 85% mega návesov
• takmer 50 zamestnancov
• medzinárodná preprava tovaru

• preprava ADR tovaru
• preprava leteckého tovaru
• CMR poistenie