BTW Transport

NAŠIM HLAVNÝM PROFILOM JE PREPRAVA LETECKÉHO TOVARU.

Hlavným zameraním BTW Transport sú prepravy z/do Slovenskej republiky – Českej republiky – Chorvátska – Rumunska – Serbie – Poľska – Nemecka – Rakúska – Španielska – Portugalska – krajín Beneluxu – Bulharska – Slovinska.

Základnou úlohou našej špedície sú parciálne a celovozové prepravy z/do SK, HU, RO, CZ, PL, PT, ES, DE, AT, HR, SI, RS, Benelux a BG.

Naša spoločnosť zamestnáva 25 vlastných vozidiel.  Pre prepravu prijímame tovar do hmotnosti 24 ton, a to ako čiastkový náklad, kompletnú zásielku, či prepravu tovarov ARD a chladeného tovaru.  Naše autá sú vybavené cestným kontrolným zariadením GPS.

Naša spoločnosť udržiava nepretržitý kontakt s takmer stovkou obchodných partnerov. Skutočnú vysokú odbornú úroveň našej činnosti dokazujú referencie objednávateľov a konečných spotrebiteľov našich služieb v širokom okruhu.

BTW Transport

PRI NAŠEJ ČINNOSTI MÁME NA ZRETELI AKO NAJDÔLEŽITEJŠIE NASLEDOVNÉ HĽADISKÁ:

udržiavanie dobrého vzťahu s objednávateľmi na každej úrovni,

najvyššia kvalita vykonanej práce,

školenia spolupracovníkov zodpovedajúcej úrovne a ich nepretržité ďalšie vzdelávanie,

zodpovedajúci výber vedúcich pracovníkov, tak na základe odborných, ako aj ľudských hľadísk,

vytvorenie konkurencie schopných cien, zodpovedajúcej technickej a materiálnej základne, údržby,

riešenie problémov, ktoré sa v priebehu služby vyskytli a vyvodenie potrebných dôsledkov.

Na základe dlhodobo vytýčených cieľov pokladá naša spoločnosť za svoju prioritnú úlohu poskytovanie kvalitných služieb, ako  aj osobne orientovanú komunikáciu s partnermi

BTW Transport

HISTÓRIA FIRMY

Spoločnosť BTW Transport založil v roku 2011 Wolfgang Böhm ako dcérsku spoločnosť rakúskej spoločnosti Böhm Transport. Naše sídlo na Slovensku sa nachádza vo Veľkej Pake. Firma BTW Transport v priebehu svojej činnosti získala značný podiel na medzinárodnom trhu.

0

x1000 Km

0

SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

0

ZAMESTNANCOV

0

VSTUP NA TRH

Kreischberg

LETNÁ RODINNÁ REKREÁCIA V ŠTAJERSKU!