BTW Transport

NAŠIM HLAVNÝM PROFILOM JE PREPRAVA LETECKÉHO TOVARU.

Mnohí tvrdia, že preprava leteckého tovaru je vrcholom kamiónového odboru.  Takouto špeciálnou oblasťou je aj cestná preprava leteckého tovaru. Pod prepravou leteckého tovaru rozumieme tú špecializovanú oblasť prepravy, keď tovar prepravený letecky na letisko je potrebné prepraviť na iné letisko,  sklad, alebo k adresátovi, resp. tovar je potrebné prepraviť od podávateľa do skladu, alebo na letisko.

Naša spoločnosť zamestnáva 25 vlastných vozidiel.  Pre prepravu prijímame tovar do hmotnosti 24 ton, a to ako čiastkový náklad, kompletnú zásielku, či prepravu tovarov ARD a chladeného tovaru.  Naše autá sú vybavené cestným kontrolným zariadením GPS.

Naša spoločnosť udržiava nepretržitý kontakt s takmer stovkou obchodných partnerov. Skutočnú vysokú odbornú úroveň našej činnosti dokazujú referencie objednávateľov a konečných spotrebiteľov našich služieb v širokom okruhu.

BTW Transport

PRI NAŠEJ ČINNOSTI MÁME NA ZRETELI AKO NAJDÔLEŽITEJŠIE NASLEDOVNÉ HĽADISKÁ:

udržiavanie dobrého vzťahu s objednávateľmi na každej úrovni,

najvyššia kvalita vykonanej práce,

školenia spolupracovníkov zodpovedajúcej úrovne a ich nepretržité ďalšie vzdelávanie,

zodpovedajúci výber vedúcich pracovníkov, tak na základe odborných, ako aj ľudských hľadísk,

vytvorenie konkurencie schopných cien, zodpovedajúcej technickej a materiálnej základne, údržby,

riešenie problémov, ktoré sa v priebehu služby vyskytli a vyvodenie potrebných dôsledkov.

Na základe dlhodobo vytýčených cieľov pokladá naša spoločnosť za svoju prioritnú úlohu poskytovanie kvalitných služieb, ako  aj osobne orientovanú komunikáciu s partnermi

BTW Transport

HISTÓRIA FIRMY

Spoločnosť BTW Transport založil v roku 2011 Wolfgang Böhm ako dcérsku spoločnosť rakúskej spoločnosti Böhm Transport. Naše sídlo na Slovensku sa nachádza vo Veľkej Pake. Firma BTW Transport v priebehu svojej činnosti získala značný podiel na medzinárodnom trhu.

0

x1000 Km

0

SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

0

ZAMESTNANCOV

0

VSTUP NA TRH

Kreischberg

LETNÁ RODINNÁ REKREÁCIA V ŠTAJERSKU!